Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн А/112 дугаар тушаалаар Баталгаажуулалтын зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэй баталлаа.

БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨЛИЙН
БҮРЭЛДЭХҮҮН

Зөвлөлийн дарга: 

Д.Дарь Сүхбаатар /СХЗГ-ын Дэд дарга/

Орлогч дарга: 

Д.Чимгээ /СХЗГ-ын Баталгаажуулалтын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч/

Нарийн бичгийн дарга: 

Д.Дашдулам /СХЗГ-ын Баталгаажуулалтын газрын мэргэжилтэн /

Гишүүд:

П.Тунгалаг /СХЗГ-ын Стандартчилал, техникийн зохицуулалтын газрын ахлах мэргэжилтэн/

Л.Гэрэлмаа /МХЕГ-ын Үйлдвэр, үйлчилгээний хяналтын хэлтсийн дарга/

Г.Хоролмаа /БОНХЯ-ны Цэвэр технологи, шинжлэх ухааны хэлтсийн мэргэжилтэн/

Д.Тойвгоо /Нийслэлийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирал/

Ш.Алтанчимэг /ШӨХТГ-ын Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах, зар сурталчилгааны хяналтын газрын дарга/

Ж.Хэрлэн /Улаанбаатар хотын ЗАА-ны Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн/

Д.Болд /СХЗГ-ын Бодлого төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн/

Mongolian Agency for Standard and Metrology. 2017