ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН МЭДЭЭЛЭЛ

 

ХЭМЖЛИЙН НЭГДМЭЛ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА

/Хэмжил зүйн тухай хууль/-ын хуулийн төсөлд санал авч байна.
 
Санал өгөх:  Саналыг This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. цахим хаягаар авч байна. Холбогдох утас: 262161

 

 ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ДҮРЭМ ЖУРМУУД

ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ

ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН ЗАГВАРЫГ ТУРШИХ, БАТЛАХ ЖУРАМ

ХЭМЖҮҮРИЙН УЛСЫН ШАЛГАГЧИЙН ЭРХ ОЛГОХ, ТҮҮНИЙГ АТТЕСТАТЧИЛАХ ЖУРАМ

Mongolian Agency for Standard and Metrology. 2017