МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТЫН ЖАГСААЛТ /2016 ОНЫ 1 САРЫН БАЙДЛААР ШИНЭЧЛЭГДСЭН/

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ, БАЙГУУЛЛАГЫН СТАНДАРТ, ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ ХЭРХЭН БОЛОВСРУУЛАХ, ГАДААДЫН СТАНДАРТ БАРИМТ БИЧГИЙГ ХЭРЭГЛЭХ

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ, БАЙГУУЛЛАГЫН СТАНДАРТЫГ ХЭРХЭН БИЧИЖ БОЛОВСРУУЛАХ 

 

СТАНДАРТЫН ҮНЭ ТАРИФ 

 

Garavlaga1

ШИНГЭРҮҮЛСЭН ШАТДАГ ХИЙН ТҮГЭЭГҮҮРИЙН ШАЛГАЛТ, БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

 

БАЙГАЛИЙН ШАТДАГ ХИЙН ТҮГЭЭГҮҮРИЙН ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГА, БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

 

"ҮР ТАРИАНЫ ЧИЙГ ХЭМЖИГЧ, ТҮҮНИЙ НЭГЖ ДАМЖУУЛАЛТ" СЭДЭВТ СУРГАЛТ, СЕМИНАРТ

"ЗАРЦУУЛАЛТЫН ХЭМЖЛИЙН ШАЛГАЛТ, ТОХИРУУЛГА" СЭДЭВТ СУРГАЛТ, СЕМИНАРТ

 

 fueldr

АЗИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХЭД ХЭМЖИЛ ЗҮЙН СИСТЕМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖИЖ БУЙ “ШАТАХУУН ТҮГЭЭГҮҮРИЙГ ШАЛГАХ АРГА” СЭДЭВТ СУРГАЛТ

 

taximeter

 ТАКСИМЕТРИЙН ШАЛГАЛТ, БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

 

Hmeter

ДУЛААНЫ ТООЛУУРТ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЯНАЛТ ХИЙХ ЗӨВЛӨМЖ

Mongolian Agency for Standard and Metrology. 2017